Systemy komórkowe

Systemy komórkowe to przestrzenne geosyntetyki o strukturze komórkowej. Wyróznia sie dwie grupy systemów komórkowych:

  • geokraty (geosiatki komórkowe)
  • panele trawnikowe  • Geokraty

    Geokraty mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów dla lekkich pojazdów, dróg o nawierzchni gruntowej dla kategorii ruchu KR1, dróg tymczasowych dla kategorii ruchu KR1 i KR2. Stosowane są jako wzmocnienie gruntów słabonośnych w podłożu pod drogami i rurociągami. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp zbiorników, cieków wodnych, przyczółków mostowych, rowów itp.

  • Panele trawnikowe

    Panele trawnikowe mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów, dróg dla ruchu lekkiego, padoków, poboczy dróg wszystkich kategorii. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie rowów odwadniających.

Sortuj wg: