Panele trawnikowe

Panele trawnikowe mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów, dróg dla ruchu lekkiego, padoków, poboczy dróg wszystkich kategorii. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie rowów odwadniających.