Geokraty

Geokraty to przestrzenne geosyntetyki stosowane do przytrzymania gruntu i korzystnego rozłożenia sił pracujących w konstrukcjach nawierzchni. Stosowane są jako wzmocnienie gruntów słabonośnych w podłożu pod drogami i rurociągami. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp zbiorników, cieków wodnych, przyczółków mostowych, rowów itp.

Miejsca stosowania:

  • Drogi i parkingi
  • Place składowe i manewrowe
  • Skarpy
  • Nasypy
  • Boiska sportowe
  • Podbudowy pod konstrukcjeIstotne parametry techniczne:

wysokość - należy dostosować do konstrukcji
rozstaw zgrzewów skrajnych - należy dostosować do konstrukcji (im mniejsze tym lepiej)
grubość taśmy - im grubsza tym lepiej (krata jest mocniejsza i sztywniejsza)


Sortuj wg: