Skip Navigation
 

Panele trawnikowe

Panele trawnikowe mają zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów, dróg dla ruchu lekkiego, padoków, poboczy dróg wszystkich kategorii. Mogą też być stosowane jako powierzchniowe zabezpieczenie rowów odwadniających.

Parametry techniczne:

szerokość - 0,384m
długość - 0,58m
powierzchnia - 0,223m 2 (4,49 szt = 1m 2)
wysokość - 50mm